เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
4   คน
สถิติทั้งหมด
151108   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

คู่มือสำหรับประชาชน

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
รายงานจำนวนข้อมูลผู้ขอใช้บริการระบบบริการท้องถิ่นออนไลน์ 24 ชั่วโมง (E-Smart Service) ภายใต้ระบบ \"หนองเสาเล้า@ออนไลน์\" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    1.84M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2567    4.49M
ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566    14.59M
ประชาสัมพันธ์การให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)    1.13M
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) จุดให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Serviec) ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอชุมแพ    1.13M
ประกาศอุทยานแห่งชาติภูเวียง เรื่อง ห้ามเข้าไปในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูเวียงในช่วงสถานการณ์ไฟป่ารุนแรง    79.64k
กิจกรรมทวนสอบและติดตามโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน     4.92M
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เชิญชวนประชาชนร่วมรักษาศีล ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคงทั่วไป ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567    964.02k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง มอบอำนาจการสั่งและการอนุญาต ดำเนินการตามคำร้องทุกข์ ให้รองนายกเทศมนตรี    24.56k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)    657.37k
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน สำหรับงานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    870k
หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    1.15M
ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    333.49k
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    863.65k
รายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO Gift Policy ของเทศบาลตำบลหนองเสาล้า ประจำปี 2566    1.64M
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    2.57M
ประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่    937k
ผลการปะเมิน ITA ประจำปี 2565    1.5M
ติดตั้งป้ายโฆษณาอย่างไร ให้ถูกต้อง    207.14k
ประกาศรายื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ2566    446.08k


หน้าที่ 1ทั้งหมด5
1 2 3 4 5 >>