เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
5   คน
สถิติทั้งหมด
104229   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

กองช่าง

นายธีรยุทธ์ แสงพุทธสุทิน
ผู้อำนวยการกองช่าง
0986893948
นายนิรันดร์ หารจันทร์
ผู้ช่วยช่างโยธา
090-351-8683
นายนิพล สมัยภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป
0942627261