เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
124   คน
สถิติทั้งหมด
132516   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

กองช่าง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
วิศวกรโยา ปก./ชก.
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายนิรันดร์ หารจันทร์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
090-351-8683
นายเทพฤทธิ์ นิสา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
096-8797488
นายนิพล สมัยภักดี
พนักงานจ้างทั่วไป
0942627261
นายปฏิภาณ นามเหล่า
พนักงานจ้างเหมาบริการ
093-443-3726
นางสาวพรรณิภา เสียงดัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
064-558-4254