เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
104239   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
ภาพกิจกรรม ทต.หนองเสาเล้า
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการฝึกอ...
  โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการฝึกอ...
 • คณะผู้บริหารลงพื้นที่ออกตรวจความคืบหน...
  คณะผู้บริหารลงพื้นที่ออกตรวจความคืบหน...
 • การออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกั...
  การออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกั...
 • โครงการส่งเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจพัฒนา...
  โครงการส่งเสริมสุขภาพสมวัย ใส่ใจพัฒนา...
 • งานประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่...
  งานประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ครั้งที่...
 • การประชุมและมอบนโยบาย No Gift Policy
  การประชุมและมอบนโยบาย No Gift Policy
 • โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐ...
  โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐ...
 • กิจกรรมประชาคมหมู่ 6 และหมู่ 10 การข...
  กิจกรรมประชาคมหมู่ 6 และหมู่ 10 การข...
 • การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
  การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมั...
 • โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน “กิ...
  โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน “กิ...
 • พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง...
  พิธีรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง...
 • โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบา...
  โครงการอบรมคุณธรรมจริธรรมและธรรมาภิบา...
 • ร่วมสืบสานกิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา
  ร่วมสืบสานกิจกรรมการถวายเทียนเข้าพรรษา
 • ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ...
  ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ...
 • ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ...
  ได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบดีเด่น ...
 • ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจ...
  ภาพกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการจ...
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
นางเนตรทราย อุตส่าห์การ
ปลัดเทศบาล
061-0283109
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
นายธนภูมิ ชาลีปะทัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
0621462533
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบปร...
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร...
ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า

บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130
043-040138 043-040138 saraban@nongsaolao.go.th
065-2279426
061-0283109
043-040138
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
โทร.043-040138

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566
จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 8841 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2566
จ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 8841 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/05/2566
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
25/05/2566
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
หน้าที่ของเทศบาล
อัตราภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • สำนักงบประมาณ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • ธ.ธกส
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • กรมสรรพากร
 • กระทรวงการคลัง
 • กระทรวงมหาดไทย
 • ศาลปกครอง
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • กรมทางหลวง
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ธ.ออมสิน
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • กรมจัดหางาน
 • กรมบัญชีกลาง
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ