เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
12   คน
สถิติทั้งหมด
151116   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

13/06/2567   จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก สู่แหล่งการเกษตร บ้านหนองศาลา หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2567   จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองเสาเล้า (พลังงานแสงอาทิตย์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/06/2567   จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เดือนมิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2567   ซื้อแบตเตอรี่วิทยุสื่อสารและแท่นชาร์จวิทยุสื่อสาร จำนวน 8 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567   ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/05/2567   ซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 4 หลัง และตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านหนองหว้า - หมู่ที่ 8 บ้านโนนตุ่น ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66013 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17/05/2567   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16/05/2567   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 (เดือน พฤษภาคม 2567) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาด 120 ลิตร จำนวน 22 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2567   ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ รุ่น S 750L จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ระหว่างวันที่ 16-31 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2567   ซื้อวัสดุในการพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2567   จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฒ.8841 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/04/2567   จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางสองชั้นปรับอากาศ (รถบัสปรับอากาศ VIP) จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2567   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2567   ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเสาเล้า รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ. 66020
03/04/2567   จ้างจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง