เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
104242   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/06/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2566   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2566   จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ(รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 8841 ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2566   จ้างซ่อมระบบแอร์รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตฆ 8841 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/2566   อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566
23/05/2566   ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2566   โครงการวางท่อส่งน้ำ คสล. บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 จากลำห้วยทราย - หนองกุง
16/05/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/05/2566   จ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2566   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำเดือนพฤษภาคม ระหว่างวันที่ 16 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2566   จ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถตู้ ทะเบียน 5402 ขก รหัสครุภัณฑ์ 001-54-0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2566   ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10/05/2566   ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/04/2566   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองเสาเล้าเดือนพฤษภาคม 2566 ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/04/2566   ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียมแบบพกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/04/2566   ซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/04/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/04/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/04/2566   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขก.ถ.66005 สายบ้านหนองเสาเล้าหมู่ที่ 9 -วัดป่าร่องน้ำจั่น ตำบลหนองเสาเล้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/04/2566   จ้างจ้างทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ E-Smart Service โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองโพงโพด หมู่ที่ 2 (เส้นกลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ที่ 5 (จากที่นานายบัวพัน ชาลีประทัง-ที่นานายธนะภูมิ ชาลีประทัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดสี่เหลี่ยม บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจร คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเสาเล้า หมู่ที่ 9 จำนวน 3 จุด (จุดที่ 1 จากบ้าน นายสนั่น นันทา - บ้านแม่ห่วน สาระนัน) (จุดที่ 2 จากบ้านแม่ทองปัก พุทธระสุ - ทางหลวงชนบท สายโคกสูง-ดอนหัน ) (จุดที่ 3 จากบ้านพ่อบุญ แสนพุทธ - ทางหลวงช
19/04/2566   จ้างก่อสร้างปรับปรุงร่องระบายน้ำครึ่งท่อน บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2566   จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อลอดสี่เหลี่ยม บ้านห้วยแสง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง