เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
15   คน
สถิติทั้งหมด
104239   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ 2566    5.52M
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566    2.05M
ประกาศ เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566    1.27M
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566    546.91k
ประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566    497.74k
ประกาศเรื่องราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.1) ประจำปี พ.ศ.2566    6.42M
ประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า    520.01k
ประกาศเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ 2566    3.66M
คำร้องขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง    859.01k
แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร    1.45M
แบบคำร้องทั่วไป    344.57k
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขตเลือกตั้ง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    1.03M
ประกาศ เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    320.05k
ประกาศ เรื่อง กำหนดที่เลือกตั้ง เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    316.96k
ประกาศ กำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น    321.5k
ประกาศและประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น    9.42M
ลำดับขั้นตอนการแจ้งเหตุไฟฟ้าชำรุดหรือขัดข้อง ผ่านระบบออนไลน์ ของเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า    402.42k
คู่มือการปฏิบัติงานสำนักปลัด    120.24k
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ 2562    193.17k
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการ การจัดการ เรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์    423.16k


หน้าที่ 1ทั้งหมด4
1 2 3 4 >>