เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
8   คน
สถิติทั้งหมด
151112   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

คณะผู้บริหาร

นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
นายชาญชัย เฉยขุนทด
รองนายกเทศมนตรี
098-215-2838
นายแสง ดิลกลาภ
รองนายกเทศมนตรี
087-598-6404
นายธัญพิสิษฐ์ ชูชานันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี
085-010-8907
นายวิศิต เมฆสงค์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
095-312-1912