เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
18   คน
สถิติทั้งหมด
104242   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

กองการศึกษา

นายสุดจิตต์ รักงาม
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
0957738849
นางสาววรัทยา พินิจลึก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
0980970209