เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
182   คน
สถิติทั้งหมด
140652   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

รูปภาพทั้งหมด

ค้นหาจาก :
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 20   0
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 34   11
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการจัดกิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของเด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566
 16   16
งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ  ประจำปี 2567
งานประเพณีกาชาดประจำปีรวมของดีเมืองชุมแพ ประจำปี 2567
 46   28
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
 11   26
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567
 23   40
โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
โครงการกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 10   46
โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการ Smart ชุมแพ ภายใต้โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลการบริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 18   37
กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่หมู่ 4 ตามโครงการ \
กิจกรรมปลูกไม้ผลกินได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร พื้นที่หมู่ 4 ตามโครงการ \"ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน\"
 12   44
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรม \
โครงการส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรม \"วันดินโลก\"
 30   47
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567
 29   41
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
กิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567
 26   48
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการจัดประชุมประชาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 28   71
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
 38   51
กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
กิจกรรมรำบวงสรวง 10 สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว งานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566
 20   63
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
 7   73
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
 14   50
งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
งานกฐินสามัคคี ประจำปี พ.ศ.2566
 23   48
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 34   104
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2566
 12   91
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 14   78
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและสำรวจข้อมูลถนนภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
 8   70
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566
 12   100
โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โครงการจัดกิจกรรมกิน กอด เล่น เล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 13   69
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
โครงการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566
 12   84
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
 15   83
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 7   94


หน้าที่ 1ทั้งหมด3
1 2 3 >>