เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
https://www.nongsaolao.go.th
นายไพรทูล  ธรรมภูเขียว
นายไพรทูล ธรรมภูเขียว
นายกเทศมนตรีตำบลหนองเสาเล้า
065-2279426
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
9   คน
สถิติทั้งหมด
104233   คน
เริ่มนับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางกุลนาถ บัวศรี
ครู อันดับ ค.ศ.2 รักษาการในตำแหน่ง หน.ศพด.ทต.หนองเสาเล้า
088-516-1072
น.ส.หทัยาวรรณ กุลรัตนไพศาล
ครู อันดับ ค.ศ.2
091-679-4795
นางกิติมาพร บัวศรี
ครู อันดับ ค.ศ.2
085-741-5099
นางมณีรัตน์ ศรีวงษ์รักษ์
ครู อันดับ ค.ศ.2
089-840-2469
นางพิยดา นาส้มกบ
ครู อันดับ ค.ศ.2
090-351-7187